o mnie

Jolanta Kossakowska

Wokalistka grająca również na instrumentach smyczkowych (fidele, skrzypce, gęśle, wiolonczela). Frontmenka zespołu Mosaik, łączącego polską muzykę tradycyjną z Orientem. Tworzyła i wykonywała muzykę z femi-folk-punkową grupą Pochwalone. Brała udział w nagrodzonym Paszportem Polityki projekcie R.U.T.A. i nagrała z nim 2 albumy. Obecnie współtworzy wokalno-instrumentalny duet Fragile (skrzypce+ngoni). Od 2019 roku gra w spektaklach Teatru Małego Widza. Jest laureatką Złotych Gęśli, nagrody specjalnej Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja.

Jolanta jest autorką muzyki teatralnej, filmowej i piosenek. Pojawia się gościnnie w projektach łączących różne gatunki muzyczne np. „Warszawa. Tribute to Joy Division” (2007), „Etnofonie kurpiowskie” (2011) czy „Cały na biało” – symfonicznie (Frument 2016). Koncertowała z zespołami muzyki dawnej (Dekameron, Ars Nova, Ars Antiqua, Pressus, Sine Nomine) oraz muzyki współczesnej (Kwadrofonik). Jest zapraszana do udziału w międzynarodowych projektach muzycznych i festiwalach, takich jak Euro-Med Festival (Serbia/Polska/Węgry), Baltic Masters (Dania), Korean-Polish Jazz Mosaics, No Man’s Land (Nowa Zelandia).

Jolanta Kossakowska

Vocalist playing also stringed instruments such as medieval fiddles, gęśle, baroque violin. Jolanta is the frontwoman of MOSAIK, fusing traditional music of Poland and the Mediterreanian and Middle Eastern musical traditions. She composed and performed feminist engaged music with Pochwalone. She also took part in the ethno-punk R.U.T.A. project, awarded with Polityka’s Passport (category pop music), an annual prestigious Polish award presented by the weekly magazine Polityka. Currently Jolanta performs with Gwidon Cybulski as a vocal-instrumental duo called Fragile (violin+ngoni). Since 2019 she works as a musician in Teatr Małego Widza. Jolanta is a winner of Golden Fiddle Special Award of New Tradition Festival of the Polish Radio.

Jolanta is a songwriter as well as composer of music for theatre and film. She has participated in several projects combining different music genres, for instance such recordings as Warszawa. Tribute to Joy Division (2007), Etnofonie Kurpiowskie (2011) and Cały na biało – Frument with symphonic orchestra (2016). Jolanta has held concerts with different ensembles of early music (Dekameron, Ars Nova, Ars Antiqua, Sine Nomine) and contemporary music (Kwadrofonik). She is also a guest performer of international music projects and festivals, such as Euro-Med Festival (HU/PL/SRB), Baltic Masters (DK), KoreanPolish Jazz Mosaics, No Man’s Land (NZ).